Księga dobrych praktyk

Księga Dobrych Praktyk, która aktualnie tworzona jest przez nasze środowisko to próba uporządkowania problemów, ale i pomysłów. To zbiór wiedzy prawniczej dotyczącej funkcjonowania i zasad działania organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszenia, jakim jest PZBiS), to regulacje w zakresie edukacji i badań nad wdrożeniem procedur testów antydopingowych (Światowy Kodeks Antydopingowy – dokument określający zasady walki z dopingiem).
To również możliwości i umiejętność zastosowania powszechnie obowiązujących w cywilizowanym świecie standardów, wdrażanie dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące optymalnie skutecznego działania i zarządzania.

Z tym wszystkim musimy sobie jakoś radzić.

Już w najbliższym czasie zajmiemy się niezwykle istotnym tematem związanym z zarządzaniem związkiem, a dotyczącym przepływu informacji. Strata czasu ludzi wykonujących te same czynności, z powodu braku komunikacji między nimi, obawa przed odpowiedzialnością czy strach w konsultowaniu ważnych decyzji – to tylko niektóre zagadnienia poruszane w najbliższym czasie w naszej Księdze.

Kodeks dobrego zarządzania dla Polskich Związków Sportowych MSiT

Program rozwoju 2014-2022_PZBiS

Ustawa o sporcie

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach

Kodeks WADA

Lista substancji i metod zabronionych 2018

7 nawyków skutecznego działania

Zarzadzanie ryzykiem w sektorze publicznym

Dwanaście zasad wydajności