zarzad-zwiazku

Przemysław Piesiewicz
Wiceprezes ds. rozwoju i marketingu
Arkadiusz Sobieraj
Wiceprezes ds. sportu
Michał Kurpas
Skarbnik
Marek Lipiński
Członek Zarządu
Marek Wiśniowski
Prezes