Sztab Szkoleniowy

TRENER BOBSLEI: Janis Minins

TRENER SKELETONU: Oleg Polyvach

TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO:
Michał Pietrzak

FIZJOTERAPEUTA:
Jakub Cieniawski

MECHANIK: Roberts Obulders

TRENER KONSULTANT JAZDY NA TORZE- SKELETON: Gints Dzerve