Skip to content Skip to footer

O związku

Polski Związek Bobslei i Skeletonu to najmłodszy związek sportowy w naszym kraju. W dniu 22 listopada 2013 roku, minister sportu i turystyki wydał zgodę na utworzenie PZBiS. W dniu 16 grudnia 2013 roku odbyła się rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Założycielami Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu są:

KS AZS AWF w Katowicach
KS AZS AWFiS w Gdańsku
Związek Sportowy Bobslei i Skeletonu

X