Skip to content Skip to footer

Sprawozdanie z wyjazdu

Sprawozdanie z akcji

W celu wysłania sprawozdania z akcji szkoleniowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku pytań proszę o kontakt: Kamil Skwarczyński +48 663 49 10 12 k.skwarczynski@pzbis.com

Nazwa akcji/wyjazdu np. PE bobsleje 2020 Altenberg lub Zgrupowanie skeleton 03.2020 Sigulda
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia
Miejsce szkolenia (Miasto/kraj)
Email do kontaktu osoby wypełniającej
Telefon do kontaktu osoby wypełniającej
Podróż
Podróż w obie strony. Proszę opisać przebieg podróży oraz istotne zdarzenia podczas podróży (data i godzina przyjazdu oraz wyjazdu, środek transportu itp):
 
Zakwaterowanie
Opis zakwaterowania. Proszę opisać warunki w pokojach, zaplecze techniczne, itp.
 
Wyżywienie
Opis wyżywienia. Proszę opisać jakość, ilość oraz dostępność wyżywienia
 
Warunki treningowe
Warunki treningowe i startowe. Proszę opisać warunki np. dobry dojazd, dobrze wyposażona siłownia, zamknięty tor, brak dostępu do siłowni, remont toru itp. W przypadku szkoleń i innych wyjazdów ogólny merytoryczny opis warunków.
 
Ocena merytoryczna i uwagi
Ocena merytoryczna i uwagi. Proszę opisać ocenę startu lub treningów każdego zawodnika (dotyczy trenerów) oraz ogólnie drużyny (realizacja procesu szkoleniowego/ zaanagażowanie/ kontuzje) itp. W przypadku szkoleń i innych wyjazdów odpowiednio merytoryczny opis.
 
Pliki
Jeżeli chcesz dołączyć plik do sprawozdania (np. dodatkowe analizy, czyli kopie biletów do zwrotu kosztów podróży):
Attach file
Drop files here
Oświadczenie
Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne z prawda.
Ocena- podróż
Odpowiedz na pytania poniżej nie jest obowiązkowa, ale informacje uzyskane w ten sposób pozwolą nam na poprawę obszarów, które będą miały wskazania niskiej punktacji.
 
 
 
 
 
Ocena- zakwaterowanie
 
 
 
 
 
Ocena- wyżywienie
 
 
 
 
 
Ocena- organizacja na wyjeździe
 
 
 
 
 
Ocena- organizacja przed i po wyjeździe
 
 
 
 
 

 

Never submit passwords through Airtable forms. 
 
 

X