Więcej o niedozwolonym dopingu

W tym tygodniu (29 sierpień – 3 wrzesień) , Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu (IBSF) uruchamia inauguracyjny program świadomości antydopingowej. Codziennie, dzięki serwisom społecznościowym (twitter: @IBSFsliding;  facebook i www.ibsf.org) przekazywane będą informacje promujące „czysty sport”. Wiele informacji już jest dostępnych na http://www.ibsf.org/en/anti-doping

Pytania i wątpliwości można przesyłać na antidoping@ibsf.org

Ponadto przypominamy, że od 1 stycznia 2015 roku mamy znowelizowany Światowy Kodeks Antydopingowy – podstawowy i uniwersalny dokument, na którym oparty jest Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Celem Kodeksu jest promowanie działań na rzecz zwalczania dopingu poprzez powszechną harmonizację podstawowych elementów antydopingowych.

Podstawowe przesłanki Światowego Kodeksu Antydopingowego
Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie tego, co z natury rzeczy jest wartościowe w sporcie. Wartość tę często nazywa się „duchem sportu”; jest ona esencją olimpizmu; jest odzwierciedleniem prawdy. Duch sportu jest świętowaniem ducha człowieka, ciała i umysłu, charakteryzuje się następującymi wartościami:

 • etyka, zasada fair-play i uczciwość
 • zdrowie
 • doskonałość w działaniu
 • charakter i wykształcenie
 • zabawa i radość
 • praca zespołowa
 • poświęcenie i zaangażowanie
 • poszanowanie reguł i prawa
 • poszanowanie samego siebie i innych uczestników
 • odwaga
 • wspólnota i solidarność

Kodeks_wersja EN

Kodeks_wersja PL