Zarząd Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu

ARKADIUSZ SOBIERAJPREZES ZARZĄDU

SZCZEPAN MAREK WIŚNIOWSKIWICEPREZES DS. ORGANIZACYJNYCH I ROZWOJU

TERESA BYSEWSKASKARBNIK

JUSTYNA KOZŁOWSKA JONESSEKRETARZ ZARZĄDU

MARCIN BORKOWSKICZŁONEK

ZBIGNIEW STĘPIEŃ– CZŁONEK

ANDRZEJ STĘPIEŃ– SEKRETARZ GENERALNY