Alpensia Sliding Centre na testach

30 zawodników z 7 krajów delegowanych przez Międzynarodową Federację Bobslei i Skeletonu (IBSF) oraz 21 zawodników z 10 państw reprezentujących Międzynarodową Federację Saneczkaraską (FIL) wzięło udział w testach na torze Alpensia Sliding Centre w Pyeongchang. Wszystkie próby, specyfikacje i pomiary techniczne okazały się pomyślne. Testy były częścią procedury homologacji ((tzw. Homologation Procedure).

Od wielu miesięcy, Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu gromadzi całą dokumentację (raporty inspekcji, stosowne uwagi i wnioski zawarte w publikacjach osób odpowiedzialnych za procedurę homologacji