IBSF przygotowuje się do sezonu.

Wielu organizatorów imprez sportowych stosuje obecnie specjalne wytyczne dotyczące organizacji imprez w dobie pandemii koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu przygotowując się do sezonu zimowego także postanowiła przygotować specjalny przewodnik zawierający wytyczne dla organizatorów zawodów i samych zawodników.

Wytyczne IBSF dotyczące zapobiegania COVID-19 oparte są na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz innych organizacji międzynarodowych. Wszyscy organizatorzy zawodów w bobslejach i skeletonie w sezonie 2020/2021 oraz krajowe federacje zrzeszone w IBSF muszą przyjąć i wdrożyć wytyczne zawarte w przewodniku. Zalecenia dla wszystkich sportowców i sztabu szkoleniowego obejmują między innymi: trzymanie zasad higieny i stosowanie odległości, zasady dotyczące treningów, wyścigów i ceremonii wręczania nagród, a także wykonywanie testów przed i podczas zawodów.

Widzowie będą mogli wejść na tor i obejrzeć zawody tylko wtedy, gdy pozwolą na to aktualne krajowe przepisy dotyczące obostrzeń. IBSF będzie każdorazowa zatwierdzał plan udziału publiczności przygotowany przez danego organizatora.