Kierownik Wyszkolenia PZBiS w latach – 2015-2017 Ronald Mehlich nie żyje.

Urodzony w 1969 roku w Strzelcach Opolskich Mehlich trzy razy wywalczył złoty medal mistrzostw Polski na otwartym stadionie. Sztuki tej dokonał w 1994, 1994 oraz 1997 roku. Dwukrotnie zostawał halowym mistrzem Polski na dystansie 60 metrów przez płotki dystansując rywali w 1997 oraz 1998 roku.

Wielokrotny reprezentant Polski w imprezach międzynarodowych. Startował na uniwersjadzie (Buffalo 1993, Fukuoka 1995, Katania 1997), halowych mistrzostwach świata (Barcelona 1992, Paryż 1997), mistrzostwach Europy (Budapeszt 1998) oraz mistrzostwach świata (Ateny 1997). Najlepszą lokatę w startach międzynarodowych wywalczył w 1998 roku zajmując ósme miejsce podczas halowych mistrzostw Europy w Walencji.

Rekordy życiowe doprowadził do poziomu 7.61 w hali oraz 13.44 na stadionie.

Zawodowo był związany z katowicką Akademią Wychowania Fizycznego. Autor publikacji naukowych dot. lekkoatletyki. Zajmował się też szkoleniem młodych adeptów lekkoatletyki w klubach z Katowic i Strzelec Opolskich, skąd pochodził i gdzie aktywnie działał na płaszczyźnie rozwoju sportu.

Jego młodszy brat Krzysztof także był znanym płotkarzem, medalistą mistrzostw Europy juniorów oraz uniwersjady.

Cześć Jego Pamięci!