Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju

Tradycyjnie już, 6 kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju (International Day of Sport for Development & Peace) – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, która uznała potencjalne możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, społeczny i gospodarczy.
Dlaczego akurat 6 kwietnia? Otóż data wcale nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia, w 1896 roku, odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk I Olimpiady w epoce nowożytnej na Stadionie Panateńskim.

Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu ma wielki zaszczyt wspierać Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju. Korzystając z zaproszenia, Polski Związek Bobslei i Skeletonu również wyraża swoje poparcie dla kampanii promowanej przez organizację „Pokój poprzez Sport” (L’Organisation pour la Paix par le Sport) pod patronatem samego księcia Monako – Alberta II Grimaldi.

PZBiS aktywnie wspiera Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, który podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz promowania międzyludzkiej solidarności na świecie.
Symbolem kampanii jest biała kartka jako znak zobowiązania się do działań na rzecz pokoju na świecie.
Chcesz podkreślić swoje zaangażowanie i poparcie dla Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, zrób to na https://www.april6.org/en/white-card.html