Olivia Business Centre siedziba Grupy Energa S.A.

Olivia Business Centre to miejsce gdzie swoją siedzibę ma Sponsor Główny Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Grupa Energa SA . Grupa Energa S.A. to jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawową jej działalnością jest wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz w skład indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.