PZBiS ogłasza konkursy

Polski Związek Bobslei i Skeletonu ogłasza konkursy na stanowiska: sekretarza generalnego i kierownika szkolenia. Termin składania ofert upływa 12 stycznia 2016 roku (decyduje data wpływu). Terminy ogłoszenia konkursu wyznaczą komisje konkursowe. Wszystkie informacje związane z konkursami publikowane będą na www.pzbis.com.

PZBiS-Konkurs-Sekretarz-Generalny

PZBiS-Konkurs-Kierownik-Wyszkolenia