Rekomendacje dot. udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski