Spotkanie z władzami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Nowy Wiceprezydent ds. Komunikacji w Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu (IBSF) Przemysław Piesiewicz spotkał się z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego Sportu Prof. nadzw. dr hab. Waldemarem Moską. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowej współpracy Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu (PZBiS) z jedną z najlepszych uczelni sportowych w Polsce oraz promocji dyscyplin bobslei i skeletonu wśród studentów. Jednym z tematów rozmów były także plany budowy specjalistycznej ścieżki startowej.