Uwaga na odżywki!

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie informuje, że ostatnio otrzymała z laboratorium informacje o wykryciu substancji zabronionych (oksylofryna oraz beta metylfenyletyloamina), których obecność w próbce jest z bardzo dużym prawdopodobieństwem wynikiem stosowania odżywki o nazwie Black Bombs firmy Dorian Yates.

Nie jest to niestety pierwszy przypadek pozytywny będący następstwem stosowaniem preparatów wyprodukowanych przez te firmę. W 2014 roku odnotowano dwa przypadki stosowania substancji stymulujących zawartych w produkcie Nox Pump.

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie ponawia zatem komunikat o nie stosowanie odżywek mających na celu spalenie tkanki tłuszczowej, stymulującym czy odżywek przedstartowych, ponieważ najczęściej tego rodzaju preparaty zawierają zabronione substancje o charakterze stymulującym.

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zachęca do sprawdzania składów odżywek zabronionych i porównywania ich z lista substancji i metod zabronionych oraz do kontaktów z Antydopingowym pogotowiem Informacyjnym pod adresem api@antydoping.pl