Zwołanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2023 + dokumenty do pobrania

Dot.: Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i  Skeletonu zwołuje Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 30 czerwca /piątek/ 2023 r.

Miejsce: online.

Liczba mandatów zgodnie ze Statutem PZBiS.

 

Dokumenty przedstawiające porządek oraz regulamin Zgromadzenia Walnego dostępne są w zakładce DOKUMENTY lub pod podanymi niżej linkami:

Wiceprezes ds. sportu

Arkadiusz Sobieraj