Skip to content Skip to footer

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2022

Dot.: Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i  Skeletonu zwołuje Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 28 lutego /poniedziałek/ 2022 r.

I termin godz.15.30

II termin godz.16.00

Miejsce: Sala wykładowa Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (wjazd na parking od ul. Grudzińskiego).

Liczba mandatów zgodnie ze Statutem PZBiS.

Wiceprezes ds. sportu

Arkadiusz Sobieraj

Leave a Comment

X