Zwołanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2022 + dokumenty do pobrania

Dot.: Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i  Skeletonu zwołuje Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 28 lutego /poniedziałek/ 2022 r.

I termin godz.15.30

II termin godz.16.00

Miejsce: Sala wykładowa Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (wjazd na parking od ul. Grudzińskiego).

Liczba mandatów zgodnie ze Statutem PZBiS.

 

Dokumenty przedstawiające porządek oraz regulamin Zgromadzenia Walnego dostępne są w zakładce DOKUMENTY lub pod podanymi niżej linkami:

Wiceprezes ds. sportu

Arkadiusz Sobieraj