Skip to content Skip to footer

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 2022

Dot.: Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Zarząd Polskiego Związku Bobslei i  Skeletonu zwołuje Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego na dzień 28 lutego /poniedziałek/ 2022 r. I termin godz.15.30 II termin godz.16.00 Miejsce: Sala wykładowa Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (wjazd na parking od ul. Grudzińskiego). Liczba mandatów zgodnie ze Statutem PZBiS. Wiceprezes ds. sportu Arkadiusz Sobieraj
X