october, 2021

20octAll Day21Akademia Zarządzania Sportem 2021-źródła finansowania w sporcieAkademia Zarządzania Sportem- źródła finansowania w sporcieDyscyplina:bobsleje

Time

october 20 (Wednesday) - 21 (Thursday)

Organizer

Instytut SportuInstytut Sportu ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, Polska

Uczestnicy

Partner wydarzenia