Skip to content Skip to footer

Tag: konkurs

Konkurs na Kierownika Wyszkolenia Związku

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBiS. Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2018 roku. Liczy się data wpływu na adres biura związku. Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk. Poniżej szczegółowe informacje i załączniki do konkursu. Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko, winni spełniać następujące wymagania: • wykształcenie wyższe • znajomość przepisów i procedur związanych z…
X