Testy sprawnościowe- zakres ćwiczeń

Skok w dal z miejsca

Sprawdzian określający moc kończyn dolnych.
Osoba testowana jest ustawiona w lekkim rozkroku na skraju zeskoczni
lekkoatletycznej (piaskownica). Wykonując zamach ramion w górę oraz
półprzysiad następuje odbicie obunóż do lądowania w piasku.
Liczy się ostatni zostawiony przez osobę testowaną ślad.
Próbę powtarzamy mininum 3 razy.

30 m start zatrzymany

Podstawowy sprawdzian określający poziom maksymalnej szybkości motorycznej. Osoba testowana jest ustawiona w pozycji wykrocznej przed linią startu ( 0,5 metra). Rozpoczęcie biegu uruchamia pomiar elektroniczny, który zakończy przecięcie linii mety (fotocele).
Test winien być powtórzony minimum 2 razy.

30 m start lotny

Podstawowy sprawdzian określający poziom maksymalnej szybkości motorycznej.
Osoba testowana ustawiona jest w odległości około 20-25m
od początkowej linii pomiaru. Osoba testowana wykonuje nabieg tak, aby przebiec odcinek 30m na pełnej prędkości. Pomiar jest elektroniczny za pomocą fotoceli. Próbę wykonujemy minimum 2x.

Rozpychanie wózka

Specjalistyczny test pomiaru mocy i szybkości stosowany w konkurencji bobsleje. Osoba testowana ustawiona jest na linii 3m przed odcinkiem testowym trzymając oburącz nachwytem wózek. Rozpoczęcie rozpychania wózka uruchomi fotocele na linii startu, zaś pokonanie linii mety ukończy pomiar odcinka 30m. Próbę należy powtórzyć minimum dwukrotnie, jednak przed rozpoczęciem prób testowych należy zapoznać osobę testowaną z techniką pchania wózka. Do najważniejszych aspektów należy zaliczyć całkowite podniesienie głowy podczas wykonywanej próby, ponieważ jej opuszczenie zwykle powoduje niebezpieczny skręt wózka w prawo lub w lewo.

Chcesz spróbować?
Zgłoś się wypełniając dokumenty