Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PZBiS 28.06.2024

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu w trybie art.9 pkt 7 Ustawy o Sporcie i 8 18 Statutu Związku
zgodnie z Uchwałą nr.01/05/2024 Zarządu PZBiS z 10 maja 2024 r. zwołuje na 28 czerwca 2024 roku
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu.
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZBiS odbędzie się w Akademickim Centrum Sportowym
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Śmidowicza 69 w pierwszym terminie o godzinie 17.00, a w drugim
terminie o 17.30 w wersji hybrydowej z zastosowaniem środków teleinformatycznych.


Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty:

  1. Bilans (18 pobrań)
  2. PZBiS dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania (15 pobrań)
  3. Nagłówek sprawozdania finansowego (15 pobrań)
  4. Jednostronny rachunek zysków i strat (14 pobrań)
  5. Porządek obrad (16 pobrań)
  6. Projekt regulaminu obrad (13 pobrań)
  7. Sprawozdanie organizacyjne na WZSD PZBiS w dniu 28.06.202 (15 pobrań)