Skip to content Skip to footer

Komunikaty

Sprawozdawcze WZD 2021

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 18 Statutu Związku zwołuje w dniu 26 czerwca 2021 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 11:00, a drugim o 11:30 online z zastosowaniem środków teleinformatycznych. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci zgodnie…

Sprawozdawcze WZD 2020

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 18 Statutu Związku zwołuje w dniu 30 czerwca 2020 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 17:00, a drugim o 17:30 online z zastosowaniem środków…

Sprawozdawcze WZD 2019

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 19 pkt 1 Statutu Związku zwołuje w dniu 15 czerwca 2019 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 11:00, a drugim o 11:30 w Domu…
X